Rozwój [synonimy]

  • Rozrost.
  • Wzrost.
  • Rośnięcie.
  • Wzrastanie.
  • Dojrzewanie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]