Rozwijać się [synonimy]

  • Kwitnąć.
  • Ożywiać się.
  • Krzewić się.
  • Posuwać się naprzód.
  • Uczynić krok naprzód.
  • Prosperować.
  • Osiągnąć sukces.
  • Stawać się potęgą.
  • Powodzić się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]