Rozwidlać się [synonimy]

  • Rozgałęziać się.
  • Rozchodzić się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]