Rozweselać [synonimy]

  • Umilać.
  • Sprawiać przyjemność.
  • Osładzać los.
  • Śmieszyć.
  • Bawić.
  • Zabawiać.
  • Błaznować.
  • Wprawiać w dobry humor.
  • Dawać szczęście.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]