Rym [przykłady]

Przykłady:

Rodzaje rymów:

  • żeńskie – posługujące się akcentem paroksytonicznym, np. „woda – uroda”
  • męskie – oparte na akcencie oksytonicznym, np. „zew – krew”
  • dokładne (pełne, ścisłe) – cechują się zupełną identycznością głoskową (dopuszczalne są jedynie niewielkie odchylenia)
  • niedokładne (przybliżone) – oparte na powtarzalności tylko niektórych głosek, jak asonanse (podobieństwo samogłosek), np. „powróz – gotów” oraz konsonanse (podobieństwo spółgłosek), np. „gong – gang”

Rodzaje układów rymów:

  • końcowe – w zakończeniu wersu
  • wewnętrzne
  • parzyste – dwa kolejne wersy mają ten sam rym (aabb)
  • przeplatane (krzyżowe) – rymy występują naprzemiennie (a-b a-b)
  • okalające – identyczne rymy na początku i końcu zwrotki (abba)

Leopold Staff, „Wysokie drzewa”  [rymy krzyżowe, przeplatane]

O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa, (a)
W brązie zachodu kute wieczornym promieniem, (b)
Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa, (a)
Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem. (b)

Kazimiera Iłłakowiczówna  „Anioł w brzozę zmieniony”   [rymy parzyste]

Anioł, który dziecko niósł, (a)
Białą brzozą w ziemię wrósł, (a)
Lecz nim stanął – klasnął w dłonie, (b)
Zmienił dziecko w gniazdo wronie! (b)

 

Jan Lechoń  „Niebo” [rymy okalające]

Śniło mi się dziś nie­bo: zaraz je po­zna­łem  (a)
Po za­pa­chu ko­ni­czyn i śpie­wie skowronka. (b)
Cy­ka­ły w tra­wie świersz­cze, fa­lo­wa­ła łąka, (b)
I wiem że był tam Pan Bóg, choć go nie wi­dział (a)