Eufonia

  • Eufonia (gr. euphonia – piękne brzmienie) – inaczej instrumentacja głoskowa – nazwa pochodzi z greckiego i oznacza „dobre/piękne brzmienie”,  sztuka celowego i harmonijnego kształtowania brzmieniowej warstwy wypowiedzi stosowana szczególnie w poezji liryczne.
  • Dotyczy instrumentacji głoskowej, uprzywilejowaniu samogłosek i niektórych spółgłosek, ograniczeniu zaś trudnych do wymówienia zestawień głoskowych lub brzmiących nieprzyjemnie.
  • Zwiększa melodyjność wypowiedzi i ujawnia związki między wyrazami.
  • Dział poetyki zawierający teoretyczna wiedzę o harmonijnym doborze głosek w wierszu lub prozie.