Onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo)

Onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo) – używany w poezji środek artystyczny polegający na takim dobieraniu wyrazów (istniejących w mowie lub wymyślonych), że naśladują swym brzmieniem opisywane zjawisko lub dźwięki wydawane przez opisywany przedmiot