Rym

  • Podobieństwo brzmieniowe dwóch lub niekiedy większej liczby wyrazów.
  • Występuje zwykle na końcach wersów.
  • Jest charakterystyczne dla większości nowożytnych wierszowanych utworów lirycznych i epickich.