Sentymentalizm

  • Rozwijający się w oświeceniu prąd umysłowy i literacki.
  • Jego przedstawiciele podkreślali znaczenie indywidualnego przeżycia emocjonalnego utożsamienia się z drugim człowiekiem.
  • Głównym gatunkiem była sielanka.