Rynek w Chmielniku [Świętokrzyskie]

Chmielnik to miejscowość leżąca w środkowowschodniej części województwa świętokrzyskiego (trasa Kielce – Tarnów).  Sama nazwa oznacza miejsce uprawy chmielu, z którego powstaje piwo. Chmielnik w swym herbie ma gałązkę chmielu. Sam Chmielnik pojawia się w dokumentach historycznych już w XIII wieku.

Reprezentacyjną częścią miasta jest czworoboczny rynek posiadający z rozchodzącymi się prostopadle ulicami. Wokół sa kamieniczki jedno i dwukondygnacyjne, niektóre ze sklepienia łukowymi ze wspornikami. W latach 204-2006 miejsce zostało odrestaurowane, pojawiła się nowa fontanna,  pomnik Nike oraz  zabytkowa studnia (1834). W centralnym punkcie (latem) ustawiana jest scena, na której odbywają się różne uroczystości. Są ławeczki, w pobliżu toaleta miejska (wyjątkowo czysta, pachnąca, bezpłatna, brawo!).  Rynek to miłe miejsce do wypoczynku.