Rysa [synonimy]

  • Skaza.
  • Otwór.
  • Wgłębienie.
  • Kresa..
  • Szrama.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]