Rysować [synonimy]

 • Szkicować.
 • Kreślić.
 • Znaczyć zarys.
 • Kopiować.
 • Cieniować.
 • Przerysowywać.
 • Kalkować.
 • Rytować.
 • Grawerować.
 • Tatuować.
 • Sztychować.
 • Pisać.
 • Malować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]