Rytm [synonimy]

  • Melodia.
  • Cykl.
  • Takt.
  • Przebieg.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]