Rytmiczny [synonimy]

  • Regularny.
  • Powtarzalny.
  • Równomierny.
  • Jednostajny.
  • Planowy.
  • Miarowy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]