Ryzykować [synonimy]

  • Hazardować.
  • Losować.
  • Narażać.
  • Odważyć.
  • Próbować.
  • Stawiać na jedną kartę.
  • Ciągnąć los.
  • Prowokować los.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]