Rytm utworów poetyckich

 • Rytm w utworach poetyckich (wierszowanych) osiąga się  dzięki:
  • tej samej liczbie sylab w wersach,
  • powtórzeniom,
  • podziałowi na strofy i wersy,
  • regularnemu rozmieszczeniu akcentów,
  • rymowaniu,
  • stosowaniu ciągów wyrazów dźwiękonaśladowczych.