Cechy literatury fantastycznonaukowej

  • Zdarzenia rozgrywają się w dalekiej przyszłości.
  • Świat przedstawiony ukazuje wyobrażenia na temat przyszłości ludzi:
    • postęp naukowo-techniczny,
    • rozkwit albo upadek cywilizacji.
  • Występują elementy fantastyczne nawiązujące do osiągnięć technicznych.
  • Autorzy wykorzystują język współczesny wzbogacony o słownictwo nazywające nieznane elementy rzeczywistości (wprowadzają neologizmy).