Rytmiczny [wyrazy przeciwstawne]

  • Rytmiczny, powtarzający się miarowo, równo, jednostajnie.
  • Przeciwstawne:
    • niemiarowy,
    • nierównomierny,
    • nieregularny,
    • chaotyczny.