Rzeź [synonimy]

  • Mordownia.
  • Jatka.
  • Bitwa.
  • Walka.
  • Pogrom.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]