Rzucać [synonimy]

  • Podrzucać.
  • Przerzucać.
  • Rozrzucać.
  • Odrzucać.
  • Ciskać.
  • Szmyrgać.
  • Serwować.
  • Podawać.
  • Kopać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]