Samotny [wyrazy przeciwstawne]

  • Samotny, bez towarzystwa, sam.
  • Przeciwstawne:
    • wspólny,
    • rodzinny,
    • grupowy.