Sancho Pansa

  • Bohater powieści „Don Kichote”,
  • Giermek szlachcica,
  • Wierny towarzysz błędnego rycerza,
  • Przeżywa te same przygody i cierpi te same trudy, co Don Kichote,
  • W przeciwieństwie do swojego pana, mocno stąpa po ziemi,
  • Brak mu odwagi i determinacji w działaniu,
  • Sprytny i praktyczny,
  • Dochowuje wierności podstawowym wartościom.