Satyra

Satyra – utwór ośmieszający i piętnujący ludzkie wady (ale nie konkretnych ludzi), przywary czy zjawiska życia społecznego. Wykorzystuje ironię, parodię, karykaturę, hiperbole, humor, sarkazm, szyderstwo, nonsens i deformacje. Ma charakter dydaktyczny, jest osobnym gatunkiem literackim, może też być obecna w innych gatunkach.  Ma też charakter retoryczno-publicystyczny, literackość jej przejawia się w artystycznym języku i stosowaniu fikcji literackiej.  Może mieć postać monologu lub dialogu. Za mistrza  polskiej satyry uznaje się Ignacego Krasickiego (np. Żona modna, Do króla, Pijaństwo).