Scenariusz

  • Tekst literacki, ktory staje się fundamentem dzieła filmowego.
  • Może być utworem oryginalnym lub adaptacją istniejącego, samodzielnego utworu.
  • Na ogół dotyczy to utworu dramatycznego lub napisanego prozą.
  • Nagroody filmowe przyznawane sa za scenariusz oryginalny i adaptowany.