Realizm psychologiczny

  • W grze aktorskiej zasada pełnego utożsamiania się aktora z rolą.
  • Jej twórcą jest rosyjski reżyser i aktor Konstanty Stanisławski.
  • Na grunt amerykański zasadę przeniósł Lee Strasberg.
  • W jego znanej szkole nauki pobierali: Marlon Brando, Robert de Niro, Marilyn Monroe, Paul Newman, Dustin Hoffman.