Scenografia

  • Całokształt środków plastycznych i architektonicznych użytych przy realizacji spektaklu teatralnego.
  • Do scenografii zalicza sie także czynności związane z przygotowaniem kostiumów i rekwizytów teatralnych.
  • Koncepcja scenografii uzależniona jest za każdym razem od ogólnej koncepcji inscenizacji.