Scenopis

  • Tekst zawierający konkretne uwagi i wskazówki pozwalające na realizację utworu filmowego.
  • Autorem scenopisu jest reżyser.
  • W każdym przypadku scenopis powstaje na podstawie scenariusza.
  • Inna nazwa to scenariusz reżyserski.