Science fiction

  • Science fiction fantastyka naukowa, dziedzina fantastyki literackiej, gdzie świat przedstawiony umiejscowiony jest w przyszłości i opiera się wizjach i przewidywaniach rozwoju techniki.
  • Utwory dziejące się w przyszłości w stosunku do momentu ich pisania.
  • Oparte w równej mierze na danych naukowych, pozwalających snuć hipotetyczne wizje przyszłości, co na klasycznym zmyśleniu i wyobraźni, tym łatwiejszych w realizacji, że przyszłości nie da sie zweryfikować.
  • Science fiction rozwinęła się w XX wieku, przede wszystkim w USA.
  • W Polsce pierwsze utwory tego typu pisał Jerzy Żuławski (1874-1915).
  • Najwybitniejszym , tłumaczonym na wiele języków, polskim autorem tego typu literatury jest Stanisław Lem (1921-2006).