Semantyka

  • Ukształtowana przy końcu XIX wieku dyscyplina językoznawstwa.
  • Nauka o znaczeniu jednostek językowych.
  • Bada związki pomiędzy formą wyrazu a jego znaczeniem.
  • Jest również dyscypliną filozoficzną i oznacza ogólną teorię języka.
  • Inna nazwa to semazjologia.