Semiologia

  • Nauka o znakach.
  • Ogólna teoria znaku, oparta na szczegółowych dociekaniach formalnych i klasyfikacyjno-terminologicznych.
  • Dotyczy róznych postaci i odmian znaków, a także ich funkcji w procesie międzyludzkiej komunikacji.
  • Inna nazwa to semiotyka.