Skaz

  • Charakterystyczny typ narracji naśladującej mowę potoczną w jej wersji monologowej.
  • Formę tę spopularyzował i doprowadził do perfekcji Nikołaj Gogol  (1809-1952).