Ścieżka spacerowa im. biskupa Konstantego Felicjana Szaniawskiego [Kielce]

Malownicza ścieżka spacerowa na Wzgórzu katedralnym ma swojego patrona. Jest nim biskup  Konstanty Felicjan Szaniawski (1668-1732), herbu Junosza. Był biskupem kujawskim, wrocławskim (od 1706 roku) oraz  krakowskim  (od 1720 roku).  Popierał Sasów. Zasłynął jako człowiek, który rozbudował seminaria w Krakowie na Wawelu, na Stradomiu oraz  w rodzinnym Łukowie “collegium Szaniavianum”). Ufundował  seminarium w Kielcach, które przekazał  kapłanom ks. Bartłomieja Holzhausera (“Bartoszom”), założył również szkołę przygotowawczą św. Stanisława.  Zreformował także kapitułę kolegiacką.   Dbał o podniesienie poziomu umysłowego duchowieństwa,  podkreślał znaczenie postawy moralnej kleru o czym pisał w listach pasterskich. Zmarł 2 VII 1732 w Lipowcu.