Scjentyzm

  • pogląd, według którego istotą poznania rzeczywistości jest wykorzystanie nauki, wiedzy.
  • Głównymi wyznacznikami scjentyzmu było:
    • zaufanie do nauki,
    • oparcie się na metodzie empirycznej i na naukach przyrodniczych,
    • niechęć do metafizyki oraz wszelkiego irracjonalizmu.
  •  Za  twórcę scjentyzmu uchodzi francuski filozof A. Comte, którego myśl podjęli i rozwinęli Anglicy: J.S. Mill, H. Spencer, Francuz H. Taine.