Se

Człowiek pierwotny mógł się ogrzać i jak upolował jakieś zwierzę, to mógł se na ogniu podgrzać, a później zjeść.