Segregacja odpadów

Selektywna zbiórka odpadów, zgodnie z przepisami, jest obowiązkowa, dlatego gospodarze budynków  starają się w rozmaity sposób o tym przypominać.  Dla ułatwienia właściwej segregacji odpadów i wyrzucania ich do odpowiedniego pojemnika, oznaczono je kolorami i napisami, by  uzyskać pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. Prezentujemy Wam przykład próby zastosowania się do obowiązujących wymagań, zadziwiają nas te kolory, a jeszcze bardziej opisy, plastyk to „mały Pikuś”, za to przy odpadach ogólnych, pomyłka w nazwie „ogólne zamiast zmieszane”, no i ten rażący błąd! Niestety, z taką segregacją  daleko do pozytywnej oceny i wiele pracy w zakresie świadomości ekologicznej i ortograficznej…