I List do Koryntian (miłość wg św. Pawła)

Św. Paweł  Apostoł dokładnie opisał miłość, uznając że jest:

  • najwyższą wartością,
  • stoi ponad rozumem człowieka,
  • jest cierpliwa, łaskawa, wytrzymała, skromna, trwała, wieczna, pełna dobroci i ufności,
  • mądrość jest niczym wobec miłości,
  • wiara, która nie płynie z miłości do człowieka, nie zapewnia zbawienia,
  • wieczna trwałość jest boskim atrybutem miłości.

Trzy cnoty ewangeliczne to:

  • wiara,
  • nadzieja,
  • miłość, która  nich jest największa.