Sejmiki ziemskie

 •  Przedsejmowy:
  • szlachta nie mogła być zaskoczona tematyką obrad sejmu, dlatego król wysyłał posłańca (legata) na sejmik danej ziemi,
  • tam przedstawiano tematykę obrad sejmu,
  • wybierano posłów na sejm (1-6),
  • sporządzano instrukcję, w której zawarte były wskazówki, jak posłowie mają głosować w danej sprawie,
  • do instrukcji włączone były też własne życzenia szlachty dotyczące danej ziemi lub poszczególnych osób,
  • w XVII wieku posłowie musieli przysięgać na instrukcje, że będą głosować tak jak ustalono na sejmiku, tymczasem prywatne prośby były coraz większe.
 • Generalny:
  • tzw. „generał”, działał do połowy XVII wieku,
  • wybrani posłowie i senatorowie danej prowincji zbierali się razem, aby uzgodnić stanowisko prowincji na sejm walny.
 • Relacyjny:
  • po zakończeniu obrad sejmu posłowie wracali do swoich ziem, gdzie przedstawiali własne relacje z przebiegu obrad.
 • Elekcyjny:
  • sejm, podczas którego wybierano na sędziego ziemskiego.
 • Kapturowy:
  • wyb8ierano władze konfederacji i sądu kapturowego w czasie bezkrólewia dla danej ziemi,
  • kapturem nazywano konfederacje szlachty na ziemiach i województwach w okresie bezkrólewia.
 • Deputacki:
  • wybór deputata do Trybunału Koronnego i Litewskiego.