Sensacja

Gdy przyjrzymy się uważnie ogonowi żaby, to zauważymy, że ona go po postu nie ma.