Sensowny [ wyrazy przeciwstawne]

 • Sensowny, logiczny, uzasadniony, rozumny, rozsądny.
 • Przeciwstawne:
  • absurdalny,
  • nielogiczny,
  • bezsensowny,
  • niedorzeczny,
  • bezmyślny.