Sęp Szarzyński Mikołaj [dorobek literacki]

  • Twórca za życia nie wydał ani jednego dzieła.
  • Żył w latach od. 1550 – 1581.
  • Poruszał w swych utworach problematykę niepewności i niestabilności ludzkiego życia.
  • Dwadzieścia lat po śmierci w 601 roku ukazał się  zbiór „Rytmy albo wiersze polskie”
  • Wydawcą był jego brat Jakub.
  • Tom zawierał utwory , które powstały w latach 1568-1581.
  • Znalazło się w nim 6 sonetów, 6 parafraz psalmów Dawida (ze Starego Testamentu), 9 pieśni i 25 innych, drobnych utworów.