Seweryn [patron chrześcijański]

 • Urodził się około 410 roku w zamożnej rodzinie rzymskiej.
 • Dość wcześnie odkrył zamiłowanie do życia w samotności.
 • Opuścił dom rodzinny i Rzym, i udała się na Wschód.
 • Postanowił wieść na pustymi żywot pokutnika.
 • Poznał życie mnichów i rozpowszechniał je w różnych prowincjach.
 • Przeniósł sie do Noricum, gdzie podjął się wyzwań apostolskich.
 • Starał się nie dopuszczać do aktów przemocy, organizował działalność charytatywną.
 • Kierował ją do ludzi, którzy ucierpieli podczas najazdów barbarzyńców.
 • Podejmował się mediacji z wodzami germańskimi.
 • Jego pobożność i tryb życia budziły szacunek nawet u pogan.
 • Zmarł w 482 roku.

 • Imię Seweryn wywodzi się od łacińskiego słowa severus = surowy, poważny, twardy, srogi.
 • Święty Seweryn jest patronem:
  • Austrii,
  • Bawarii,
  • diecezji w Linz.
 • Dzień św. Seweryna to 8 stycznia.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]