„Świat, z którego wszystko się wzięło” [Kielce]

W ramach obchodów   Europejskich Dni Dziedzictwa  w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach można obejrzeć ciekawą wystawę prezentującą niezwykle postaci literatury (M. Rej, J. Kochanowski, A. Dygasiński, S. Żeromski,  W. Gombrowicz,  G. Herling-Grudziński, W. Myśliwski) związane z naszym regionem. Polecamy…