Siekiera [synonimy]

  • Tasak.
  • Toporek.
  • Tomahawk.
  • Ciupaga.
  • Czekan.
  • Nóż.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]