Sień [synonimy]

  • Przedsionek.
  • Wiata.
  • Hall.
  • Korytarz.
  • Kuluary.
  • Babiniec.
  • Przedpokój.
  • Przysionek.
  • Westybul.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]