„Siłaczka” Stefana Żeromskiego [kompozycja]

 • Utwór zbudowany jest na zasadzie kontrastu.
 • Pisarz zestawił dwie odmienne postawy bohaterów.
 • Obarecki wyrzekł się wzniosłych ideałów (leczenia ubogich, szerzenia higieny, walki z wyzyskiem).
 • Przystosował się do środowiska, zapewniając sobie wygodne życie, którym wcześniej pogardzał.
 • Narrator nie potępi doktora ani go nie usprawiedliwia.
 • Ocenę pozostawia czytelnikowi.

 • Egoizm doktora przeciwstawiony został całkowitemu poświęceniu się Stasi.
 • Wyrzekła sie wszelkich wygód i radości życia podejmując pracę nauczycielki w „zapadłej” wsi na prowincji.
 • W samotności prowadziła swą twórczą pracę , uczyła dzieci i pisała podręcznik dla ludu.
 • W tej biednej wsi poświęcenie Bozowskiej poszło na marne.
 • Mieszkańcom wsi należało najpierw zapewnić godne warunki życia, minimum higieny, warunki do nauki i prawidłowego rozwoju.

 • Żeromski domaga się poprawy doli ludu po uwłaszczeniu.
 • Oskarża klasę wyższą, ze myśli tylko o zapewnieniu sobie dostatniego bytu.
 • Wskazuje na obojętność rządzących, mimo głoszonych haseł równości i oświaty dla ludu.
 • „Siłaczka” napisana w niewoli, pod koniec XIX wieku, porusza istotne problemy moralne, dotyczące np. wyboru drogi życiowej przez młodych ludzi.