„Siłaczka” Stefana Żeromskiego [elementy świata przedstawionego, treść]

Akcja noweli rozgrywa się w II połowie XIX wieku w małym miasteczku Obrzydłówek oraz w zapadłej wiosce, w której Stasia Bozowska uczyła dzieci.

 • Atmosfera małego miasteczka wpływa niekorzystnie na styl życia mieszkańców.
 • Odczuwał to młody lekarz – Paweł Obarecki.
 • Uświadamiał sobie, że entuzjazm i zapał oraz chęć ofiarnej pracy przeminęła.
 • Stał się leniwym, niezadowolonym człowiekiem.
 • Porzucił ideały, z którymi tu przyjechał.
 • Czas spędzał w towarzystwie notabli miasteczkowych (aptekarza, księdza, poczmistrza itd.).

 • Inaczej było przed sześciu laty, kiedy Obarecki pojawił się w Obrzydłówku.
 • Był wówczas gotów nieść pomoc wszystkim w potrzebie.
 • Początkowe niesnaski z „elitą” miasteczkową zakończyły się porozumieniem.
 • Narastało jednak w doktorze niezadowolenie z siebie i osiągniętej pozycji, a wszystko to Obarecki tłumaczył nudą.

 • Chwilowe przebudzenie z letargu nastąpiło pewnej zimowej nocy, kiedy to został wezwany do ciężko chorej nauczycielki.
 • Rozpoznał w niej dawną swą dawną miłość z czasów studenckich.
 • Rozpoznał tyfus, ale nie zabrał żadnych lekarstw, dlatego chłopca wysłał ponownie do miasta po lekarstwa.
 • Czas spędzony w nędznym pokoju Stasi Bozowskiej poświęcił na rozmyślania.
 • Zobaczył opracowany podręcznik „Fizyki dla ludu”.
 • Przygnębiony odjechał do Obrzydłówka.
 • Po śmierci dziewczyny na krótko zmienił swój styl życia.
 • Żal jednak szybko minął, a Paweł Obarecki powrócił do dawnych przyzwyczajeń.
 • Wkrótce zdobył majątek i szacunek obywateli miasteczka.