Simoeis [mitologia]

  • Bóg rzeki o tej samej nazwie, na równinie trojańskiej.
  • Syn Okeanosa i Tethys.
  • W „Iliadzie” Homera wraz z bogiem rzeki Skamander powstrzymał  falami Achillesa, który napierał  na Trojan.
  • Był ojcem 2 córek, m. in. Astyoche (żony Erichtoniosa, matki Trosa.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.