Skiron [mitologia]

  • [1]
  • Rozbójnik, który napadał na podróżnych na drodze wiodącej z Aten do Megary.
  • Zmuszał ich do umycia mu stóp, a później strącał ze skały do morza.
  • Tam pożerał ich ogromny żółw.
  • Zabity przez Tezeusza, a jego kości zamieniły się w skały, zwane Skałami Skirońskimi.

  • [2]
  • Syn króla Megary, Pylasa.
  • Zięć króla Aten Pandiona.
  • Po śmierci Pandiona doszło do zatargu między nim a szwagrem Nisosem, któremu przypadł tron w Megarze.
  • Na pocieszenie Skiron otrzymał dowództwo armii.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.