Skryty [wyrazy przeciwstawne]

  • Skryty, zamknięty w sobie, tajemny, sekretny, ukryty.
  • Przeciwstawne:
    • jawny,
    • nieskrywany,
    • nietajony,
    • otwarty.