Skrzętny [wyrazy przeciwstawne]

  • Skrzętny, staranny, sumienny, pilny, skrupulatny.
  • Przeciwstawne:
    • niebały,
    • leniwy,
    • niegospodarny.